چه زیبا گفت دکتر شریعتی

چه زیبا گفت دكتر شریعتی: 

برای کسی که میفهمد 

هیچ توضیحی لازم نیست

و

برای کسی که نمیفهمد

هر توضیحی اضافه است


آنانکه میفهمند

عذاب میکِشند

و

آنانکه نمیفهمند

عذاب می دهند


مهم نیست که چه "مدرکی" دارید

مهم اینه که چه "درکی" دارید


مغزِ کوچک و دهان بزرگ

میلِ ترکیبیِ بالایی دارند


کلماتی که از دهانِ شما بیرون می آید

ویترینِ فروشگاهِ شعورِ شماست

پس

وای بر جمعی که لب را

بی تامل وا کنند

چرا که

کم داشتن و زیاد گفتن

مثلِ

نداشتن و زیادخرج کردن است!


پس نگذارید زبانِ شما

از افکارتان جلو بزند


/ 0 نظر / 10 بازدید