چگونه در بازی "سنگ کاغذ قیچی"برنده باشیم

اگر میخواهید برنده‌ سنگ کاغذ قیچی شوید🤔


درست قبل از آغاز بازی از طرف مقابل یک سوال بپرسید و فورا شعر "سنگ کاغذ قیچی‌" را بخوانید


👈🏻در این حالت تقریبا همه به حالت تدافعی قیچی‌ نشان میدهند !

/ 0 نظر / 8 بازدید